Avalikud koolitused

Pakume algajatele suunatud koolitust “Sissejuhatus agiilsetesse metoodikatesse”.

Info

Koolituse teemad:
1. Miks, millal ja kuidas tekkis agiilne mõtteviis?
2. Millised on erinevad agiilsete metoodikate stiilid ja raamistikud?
3. Mis on Kanban ja kuidas seda projektijuhtimises kasutada?
4. Mis on Scrum ja kuidas seda projektijuhtimises kasutada?
5. Millal kasutada traditsioonilist projektijuhtimist ja millal sobib agiilsus?

Koolituse eesmärk: Teadvustada agiilse mõtteviisi olemust ning omandada praktilised teadmised ja oskused meetoditest, planeerimisest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest.

Õpimeetodid: Teooria loengu vormis, arutelud ja lühikesed praktilised simulatsioonid.

Koolitus toimub neljas osas igatunniste pausidega. Kestus: 10.00-15.00

Keel: eesti keeles, slaidid inglise keeles

Hind: üks osaleja 99€, kaks või kolm osalejat ühest ettevõttest kokku 159€.

Koolituse hind sisaldab:
1) Koolitust ja koolitusmaterjale;
2) 2 kohvipausi;
3) Tunnistusi osalejatele.

Registreerimiseks kasuta palun koolituste lehe tabelis olevat linki, et jõuda Google Docs registreerimise vormini. Võtame paari päeva jooksul kindlasti ühendust ja edastame arve, mille tasumine kinnitab koha koolitusel.

Kes peaks osalema?

Sobib ettevõttetele, kus töötajad teevad meeskonnatööd või projektipõhist tööd.

Koolitus on kasulik rollidele, kes on huvitatud IT-firmade eeskujul töökorraldust kiiremaks, kuid samas töötajate jaoks paindlikumaks muutma. Sobib ka rollidele, kes puutuvad kokku IT-arendusega.

Sihtgrupp: ärijuhid, riigihanke spetsialistid, personalijuhid, juristid, raamatupidajad, turundusspetsialistid.

Tase: sobib algajatele

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab konteksti, mida tähendab agile, kanban ja scrum
• mõistab mis väärtustest agiilne mõtteviis juhindub
• mõistab Kanban mõisteid ja sõnavara, et suhelda meeskonna ja partneritega – board, list, card, flow, pull, WIP limit, kaizen
• mõistab Scrum mõisteid, sõnavara, lühendeid ja slängi, et suhelda meeskonna ja partneritega – product owner, scrum master, sprint, standup, retro, sprint backlog, product backlog, DoD
• mõistab Scrum “tseremooniaid” (üritusi), rolle ja artefakte.

Koolitaja

Agile Workplace (Geotop OÜ) on Tallinnas baseeruv konsultatsiooni ja organisatsioonidisaini ettevõtmine.

Kõiki Agile Workplace koolitusi viib läbi Agile Coach Magnus Meldre ja vajadusel kaasatakse suurema grupiga praktiliste simulatsioonide läbi viimiseks teisi edukate IT-firmade suure kogemusega Agile Coache.

Magnus Meldre on üks Eesti Agile kogukonna eestvedajatest ning Tallinn Agile Meetup üritustesarja ellukutsuja. Ta omab pikaajalist IT-sektori kogemust, millest viimased 8 aastat on ta töötanud Agile Coachina.

Lisainfo

Tasutud koolituse eest tagastatakse raha, kui osaleja annab enne koolituse toimumist kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis märku oma mitte-osalemise kohta.

Peale koolitust kogutakse osalejatelt tagasisidet nii koolitaja, koolituskeskkonna, kui õppekava kvaliteedi kohta. Tagasiside kogumise eesmärk on täita osalejate ootusi, rahuldada vajadusi ning tagada koolituse kvaliteeti.